за Христос

Библейски Речник / Умиване на нозете

Виж Нога.


« Назад