за Христос

Библейски Речник / Умивалница

Един голям валчест съд, направен от медните огледала на еврейките, които се събираха в събранието, и поставен между вратата на скинията на събранието и олтара за всеизгаряне, с вода за свещените умивания - Изход 30:18-21 Изход 38:8 Изход 40:7,30-32.

За Соломоновия храм, освен широкото медно море за свещениците, имаше направени други десет умивалници, в които да мият жертвите за всеизгарянията - 2Летописи 4:6. Всяка умивалница събираше по 720 оки, и стоеше на едно изящно направено стояло - 3Царе 7:27-39. Всичките бяха поставени в двора на свещениците, пред вратата на храма, пет отдясно и пет отляво. Виж Храм.« Назад