за Христос

Библейски Речник / Улици

Улиците в Палестинските градове са били тесни и неравни, поради неравността на местата им и малкото използване на колесници. Обаче, те са били по-широки от улиците на много днешни градове - Лука 14:21, и са водели до мегданите при градските порти - Неемия 8:1. Йосиф казва, че Ерусалимските улици са били постлани с камъни. Те са се наричали с такива имена, каквито срещаме днес; когато няколко еднакви лавки (дюкяни), са се случвали на същата улица, те са давали името си на тази улица, като "улицата на хлебарите" - Еремия 37:21, и долината на сиренарите. Тук, на по-видните места и ъгли, хората обичаха да си посядат - 1Царе 4:13; Йов 29:7, и тук през молитвените часове, те принасяха молитвите си - Матей 6:5.


« Назад