за Христос

Библейски Речник / Угощение

Евреите са били гостолюбиви хора, и са гощавали гостите си и когато ги посрещали, и когато ги изпращали - Битие 19:3 Битие 31:27; Съдии 6:19; 2Царе 3:20; 4Царе 6:23. Когато блудният син се върнал при баща си, заклали угоеното теле - Лука 15:23. Много радостни домашни събития като рождения, отбивания на деца са се провеждали от евреите с угощения - Битие 21:8 Битие 40:20; Йов. 1:4; Матей 14:6. Угощения са се давали така също на сватби - Битие 29:22; Съдии 14:10; Йоан 2:1-10, на гроздобер, стригане на овце, и вършитба - Съдии 9:27; 1Царе 25:2,36; 2Царе 13:23. Угощения са ставали и при погребението на умрелите - 2Царе 3:35; Еремия 16:7. Принасящите в храма жертви и приношения, са гощавали там с една част от даровете си - Второзаконие 12:6,7; 1Царе 16:5; 2Царе 6:19. Те са били длъжни да канят на трапезата си и сиромасите - Второзаконие 16:11, на които са се давали и особени угощения - Второзаконие 12:17-19 Второзаконие 14:28,29 Второзаконие 26:12-15; този обичай самия Спасител е препоръчал - Лука 14:12-14.

В старите времена, пиршествата са се отличавали с голямата си простота, но по времето на Исус Христос, в тях бяха се вмъкнали много Римски обичаи. Угощението или "вечерята", обикновено е ставало вечер след залязване на слънцето. Гостите са се канели преди угощението; и онези, които приемели поканата са се поканвали пак от робите на господаря в часът на вечерята - Матей 22:4-8; Лука 14:16-24. Вратата са се затваряли за неканени гости, и са се заключвали от самия домовладиката - Матей 25:10; Лука 13:24. Понякога голямо множество народ е присъствувал на пирните събрания - Естир 1:3,5; Лука 14:16-24, и тогава са определяли един "председател на трапезата", човек разумен и въздържан - Йоан 2:8. Гостите са сядали на трапезата всеки според чинът и достойнството си - Битие 43:22; 1Царе 9:22; Притчи 25:6,7; Матей 23:6; Лука 14:7. Понякога гостоприемникът, им е давал да се обличат в леки и великолепни дрехи; и ако някой отказвал да облече нарочната дреха, той се е считал за простак и обидник - Еклесиаст 9:8; Матей 22:11; Откровение 3:4,5. Гостите като се нареждали около трапезата, се умивали и се помазвали с благоухания - Марк 7:2; Лука 7:44-46, и след яденето, те пак си умивали ръцете, като им поливал някой от робите на господаря. Докато продължавало угощението и след това, ставали разни забавления: задавали се гатанки - Съдии 14:12, разказвали се приказки, свирили на гостите музика, играли им хора, черпили ги с вино, често до пиянство - Исая 5:12 Исая 24:7-9; Амос 6:5.« Назад