за Христос

Библейски Речник / Търговец

Произведенията на различните страни в старо време, се разменяли от търговци, които пътували на дружини, или кервани - Исая 21:13, в определени времена и по определени пътища, от едно голямо тържище до друго - Битие 37:25,28. Апостол Яков им напомня да размишляват за неизвестността на живота, и за нуждата си от Божествено ръководство - Яков 4:13. Някои от приморските народи, като египтяните, а още повече финикийците, са водели значителна търговия по море - Исая 23:2; Езекил 27:28.


« Назад