за Христос

Библейски Речник / Тъпан

Един музикален инструмент, който рано и често се споменава в Св. Писание - Битие 31:27; Йов 21:12. Евреите го наричаха тоф, под който са разбирали всякакви тъпани, тъпанчета (барабани), и тамбурини (дайрета). Никъде не намираме евреите да са употребявали тъпанът във война, но само по общите си увеселения - Изход 15:20; Исая 24:8. Жените повече са играли на него - Псалми 68:25. Той се състоял от една добре изработена кожа, опъната на един обръч. По този обръч се закачвали няколко валчести тенекийки или дрънкалки. Тъпанът се друса или блъска със ставите на пръстите, и придружавал музиката. След преминаването на Червеното море, Мариам взе тъпан и започна да блъска и да играе с жените - Изход 15:20. Ефтаевата дъщеря, излезе да посрещне баща си с тъпани и други музикални инструменти - Съдии 11:34. Виж Музика.


« Назад