за Христос

Библейски Речник / Тъмнина

Отсъствието на естествена светлина - Битие 1:2. В преносен смисъл, тъмнина значи бедствие и окаяност - Йов 18:6; Псалми 107:10; Исая 8:22 Исая 9:1. Тъмнина значи така също отсъствието на слънце и звезди, и преносно падането на началници и народни преврати - Исая 13:10; Деяния 2:20. "Делата на тъмнината", са нечистите обреди не езичниците - Ефесяни 5:11. "Най-външната тъмнина", е мрака, в който ще бъдат изпъдените от Царството небесно - Матей 8:12. Тъмнината по цялата Египетска земя, за която се говори в Изход 10:21-23, е било едно чудо; така също тъмнината, която покрила цяла Юдея по времето на Исус Христовото разпятие - Лука 23:44, е била друго чудо. Не можем да кажем, че този мрак е бил от някое затъмнение, защото по времето на Пасхата, луната е била пълна, и земята е била между нея и слънцето.


« Назад