за Христос

Библейски Речник / Тълкувание

Откриването на истинското значение на свърхестестени сънища - Битие 41гл.; Даниил 2:4, на незнайни езици, и др. - 1Коринтяни 12:12,30 1Коринтяни 14:5,13.

За правилното тълкувание на Словото Божие са необходими: подновено сърце, ревностно желаещо да узнае и да върши Божията воля; помощта на Св. Дух, търсена и придобита; непоколебимо убеждение, че Словото Божие трябва да ръководи и управлява човешкия разум и човешкото сърце; сравняване на различните части от Св. Писание, за взаимното им осветление; достоверни сведения от историята и географията, от обичаите, законите, езиците, от общия и домашния живот в Библейските времена. Да изучава Св. Писание, е право и длъжност на всеки човек.« Назад