за Христос

Библейски Речник / Тъкане

Тъкането е било изкуство, което още от най-ранни времена е занимавало хората; то се среща по старите Египетски паметници - Битие 41:42. Виж Лен. Жените повече се занимават с тъкане - 4Царе 23:7; Притчи 31:13,19. Хурката, совалката, кросното и вретеното се споменават в Съдии 16:14; 1Царе 17:7; Йов. 7:6; Притчи 31:19. Евреите казват, че хитонът на първосвещеника не е бил шит, "но от горе до долу цял изтъкан", така и "първосвещеникът на нашето изповедание" ( Евреи 3:1), беше облечен - Йоан 19:23.


« Назад