за Христос

Библейски Речник / Тувал

Яфетов син - Битие 10:2, който се предполага, че е прародителя на Тиварините, които населяваха североизточната част на Мала Азия. Те бяха войнствен народ, и търгуваха с роби и месни съдове по Тирските тържища - Исая 66:19; Езекил 27:13 Езекил 32:26 Езекил 38:2 Езекил 39:1.


« Назад