за Христос

Библейски Речник / Тръст

Едно растение, което расте в блатливи места - Йов 40:21; Исая 19:6; то е тънко и крехко, и затова се привежда като пример на слабост - 3Царе 14:15; 4Царе 18:21; Исая 36:6; Езекил 29:6, и на непостоянство - Матей 11:7. Една "смазана тръст" - Исая 42:3; Матей 12:20, се употребява за подобие на една душа, която е готова да се отчае от съзнание за вината си, и на изгубеното си положение. Такава душа Спасителят милостиво ще поддържа и подкрепя.

Благовонната тръст, която се споменава в Изход 30:23; Еремия 6:20; Исая 43:24; Езекил 27:19, и в Песен на песните 4:14, се нарича само тръст, е една сладка тръст, която расте в Индия; и пророците говорят за нея, като чуждоземно произведение, много скъпо - Исая 43:24; Еремия 6:20; Езекил 27:19.« Назад