за Христос

Библейски Речник / Асенета

Дъщеря на Потифер - Илиополският жрец или княз. Дадена от Фараона на Йосиф за жена, за да увеличи честта и силата на големия му сан. Майка на Ефрем и Манасий - Битие 41:45 Битие 46:20.


« Назад