за Христос

Библейски Речник / Тръба

Господ заповяда на Мойсей, да си направи две изковани от сребро тръби, за да му служат за свикване на събранието и за вдигането на становете - Числа 10:2. Такива тръби се употребяваха за оповестяване началото на Гражданската и на Съботната година - Левит 23:24; Числа 29:1, и на юбилея - Левит 25:9,10. Виж Музика.

Празникът на Тръбите, се празнувал през първият ден на Тишри, седмият месец на Свещената година, и първият на Гражданската. Началото на годината, се прогласявало с тръбно възклицание - Левит 23:24; Числа 29:1. Този празник се считаше за тържествен, и никаква делнична работа не се вършеше през него. При ежедневните и месечните жертвоприношения - Числа 28:11-15, се принасяло и всеизгарянето от името на целия народ, състоящо се от юнец, овен, козел, и седем едногодишни агнета, с приношения от брашно и вино.« Назад