за Христос

Библейски Речник / Трус

Земетресението, което се случва твърде често във вулканични места, и е добре познато във всичките страни на света. Вероятно е, трусът да се предизвиква от действието на някои вътрешни огньове в земята. Св. Писание говори за няколко труса - Числа 16гл.; 3Царе 19:11,12. Един трус се е случил в двадесет и седмата година на Юдовия цар Озия, и е отбелязан в Амос 1:1; Захария 14:5. Достозабележително е онова земетресение, което е станало при смъртта на Спасителя - Матей 27:51. Палестина често е претърпявала трусове. Пр Езекил 1837г. един трус при Галилейското море, разрушил почти една трета от Тивериада, и хиляди души изгинали на онова място. В Новия Завет е предречено, че между другите бедствия при разрушението на Ерусалим, ще се почувстват и трусове - Матей 24:7, и историята доказва, че това пророчество се е изпълнило.

Думата трус е употребена в Св. Писание и в преносен смисъл, за да изрази Божията сила и Божият гняв - Псалми 18:7 Псалми 46:2 Псалми 104:32, и др., и за да означи някоя голяма народна беда - Матей 24:7,29; Откровение 16:18,19.« Назад