за Христос

Библейски Речник / Трогилия

Названието на един град и нос в Йония, (Мала Азия), между Ефес и устието на река Меандър, срещу остров Самос - Деяния 20:15.


« Назад