за Христос

Библейски Речник / Троада

Приморски Мизийски град, в северозападната част на Мала Азия, до Егейско море (Архипелаг), не много далеч на юг от древния град Троя. Троада се нарича и съседната страна, която обема южното прибрежие на Дарданелите. Развалините на този град се наричат по турски Ески-Стамбул (Древния Цариград). Останките му, които днес стърчат в един дъбов лес, са още величествени и впечатляващи. След едно късо пребивание тук, (пр Езекил 52г. след Р.Х.), апостол Павел отплува за Македония - Деяния 16:8-11. Когато втория път дойде в Троада, трудът му се увенча с успех - 2Коринтяни 2:12,13. При третият път (58г. след Р.Х.), той се бави тук цяла седмица; и на края на това време, чудесно възвърна живота на Евтих - Деяния 20:5-14. Виж 2Тимотей 4:13.


« Назад