за Христос

Библейски Речник / Трифена

Християнки в Рим, може би сестри, които много се трудеха в делото на благовестието - Римляни 16:12.


« Назад