за Христос

Библейски Речник / Три

Израза "три дни и три нощи" - Матей 12:40, съответства на нашето "три дни". Евреите са употребявали израза "ден и нощ", за да означат нашето денонощие. Под думите "три дни" - 1Царе 30:13, не се разбират цели три дни, но част от тях, т.е. цял един ден и част от предхождащия и от следващия ден. Сравни Битие 7:12,17; 1Царе 30:12,13.


« Назад