за Христос

Библейски Речник / Трева

Понякога значи каква да е зеленина - Исая 15:6, а друг път общата храна на добитъкът - Псалми 104:14. Писателите на Св. Писание, поясняват много неща, като вземат за пример тревата, която, освен че е нежна, има и някои други свойства, особено да расте бързо и да гори лесно, ако се запали, след като се изсуши на сено - Псалми 90:5,6 Псалми 92:7 Псалми 103:15,16; Исая 40:6-8 Исая 51:12; Яков 1:10; 1Петрово 1:24. В Сирия и днес употребяват трева и храсти за топливо, по причина, че там дървата са оскъдни - Матей 6:28-30.


« Назад