за Христос

Библейски Речник / Асенейци

Ханаанско племе, което вероятно е обитавало местата близо до Ливанските планини - Битие 10:17; 1Летописи 1:15.


« Назад