за Христос

Библейски Речник / Тола

I. Най-големият Исахаров син, и праотец на Толовците - Битие 46:13; Числа 26:23.

II. Син на Фуя от Исахаровото племе; и Израилски съдия, в Самир в планината Ефрем, за двадесет и три години след смъртта на Авимелех - Съдии 10:1,2.« Назад