за Христос

Библейски Речник / Тогарма

Яфетов потомък - Битие 10:3, който се предполага, че е дал името си на страната, която после се нарече Армения - Езекил 38:6. Тогарма е била прочута с конете и маските (катърите) си; людете й, като днешните арменци, са били трудолюбив, миролюбив и търговски народ - Езекил 27:14.


« Назад