за Христос

Библейски Речник / Товия

Един Амонски княз, който се бе съюзил със Санавалат и Самаряните, против благочестивите евреи, които възобновяваха разрушения храм - Неемия 2:10 Неемия 4:3. Заплашванията и предателството му бяха безуспешни. През Неемиевото отсъствие, Товия незаконно се беше установил чрез сродниците си, и чрез някои първенци от Юда в една хубава стая на храма, но при завръщането на Неемия, той бе позорно изгонен от там - Неемия 6:17-19 Неемия 13:1-9.

Други със същото име се споменават в Ездра 2:60; 2Летописи 17:8 и Захария 6:10.« Назад