за Христос

Библейски Речник / Тлъстина

Тлъстите части на жертвопринесените животни са се изгаряли, и на евреите е било забранено да ядат от тлъстината или от кръвта на жертвите - Левит 3:16,17 Левит 7:23-27.


« Назад