за Христос

Библейски Речник / Тит

Един отличен християнски служител от гръцко потекло - Галатяни 2:3, обърнат чрез проповядването на Павел, на когото стана другар и сътрудник - 2Коринтяни 8:23. Той бе съпътник на Павел и Варнава, през възлизането им от Антиохия в Ерусалим - Деяния 15:2; Галатяни 2:1, и по-късно бе изпратен в Коринт, където успешно работи - 2Коринтяни 8:6 2Коринтяни 12:18. Той не се срещна с Павел в Троада, както се очакваше, но във Филипи - 2Коринтяни 2:12,13 2Коринтяни 7:6. След това, той се завърна в Коринт, където усърдно започна да се труди в помощ на бедните християни в Юдея - 2Коринтяни 8:6,16,17. След осем или десет години, ние го срещаме в Крит, оставен от Апостола, за да утвърди и приведе в порядък църквите на този остров - Тит. 1:5. Тук той получи Посланието към Тит от Павел, който тогава беше в Ефес, и призоваваше Тит в Никопол - Тит. 3:12, от където той отиде в Далмация, преди второто затваряне на апостол Павел в Рим - 2Тимотей 4:10. По предание се приема, че Тит е работил много години в Крит, където престарял починал. Характерът му блестял с честност, разсъждение и ревност. Той се ползувал с доверие и любов от Павел, чието послание до Тит, е подобно по съдържанието си на първото послание до Тимотей, и е било вероятно написано малко по-късно от него, (67г. след Р.Х.).


« Назад