за Христос

Библейски Речник / Тирас

Яфетов син, който се счита за праотец на Тракийците - Битие 10:2.


« Назад