за Христос

Библейски Речник / Тиран

Един ефесянин, в училището на когото Павел защитаваше Евангелските учения - Деяния 19:9. Вероятно той е бил грък, учител по реторика и философия; други предполагат, че е бил Еврейски равин, който учителствувал в някое народно училище.


« Назад