за Христос

Библейски Речник / Асаф

I. Знаменит певец и свирач по времето на Давид, и един от водачите на музиката в храма - 1Летописи 16:5 1Летописи 25:1,2. Тази служба е наследствена в неговия род - Неемия 7:44 Неемия 11:22. Той се нарича още и гледач в 2Летописи 29:30. Неговото име се среща в заглавието на 12 Псалома (50, 73-83). Виж Музика.

II. Летописец на цар Езекия - 4Царе 18:18; Исая 36:3.

III. Пазач на царското бранище при управлението на Артаксеркс - Неемия 2:8.



« Назад