за Христос

Библейски Речник / Тигър

Една от реките в рая. Виж Едем и Ефрат.


« Назад