за Христос

Библейски Речник / Тивний

Един безуспешен съперник на пълководеца Амрий за Израилския престол, след смъртта на Ила - 3Царе 16:21.


« Назад