за Христос

Библейски Речник / Тиатир

Лидийски град, в Мала Азия, и Македонско поселение; в старо време се е наричал Пелопия и Евипия, а днес Ак-Хисар. Той е бил разположен на Лидийските и Мизийските предели, близо до река Лик, между Сардис и Пергам. Той е бил седалище на една от "седемте църкви" - Откровение 1:11 Откровение 2:18,24. Както се вижда от наскоро откритите надписи в Тиатир, той е бил прочут с изкуството за вапсване багрено; и днес още изпраща за Смирна, (шестдесет мили на югозапад), голямо количество червено платно - Деяния 16:14.


« Назад