за Христос

Библейски Речник / Тертил

Един Римски адвокат, чрез когото евреите изложиха обвинението си против Павел, пред Римския управител в Кесария. Вижда се, че те не са били запознати със съдопроизводството на Римските съдилища - Деяния 24:1,2.


« Назад