за Христос

Библейски Речник / Асарсуса

Симеонов град в южния предел на Юда - Исус Навиев 19:5; 1Летописи 4:31.


« Назад