за Христос

Библейски Речник / Теревинт

Едно дърво подобно на дъб, което на арабски се нарича бутмъ - Битие 35:4; Съдии 6:11,19; 2Царе 18:9,14; Осия 4:13; Исая 6:13, в които стихове се споменава и дъбът - Битие 12:6 Битие 13:18 Битие 14:13 Битие 18:1; Второзаконие 11:30; Съдии 9:6. Това дърво се е срещало по всички страни около Средиземно море, и в Палестина растяло твърде голямо. То живее дълго време.


« Назад