за Христос

Библейски Речник / Теофил

Един почтен човек, комуто Евангелист Лука отправи евангелието си, и Деянията на Апостолите - Лука 1:3; Деяния 1:1. Вижда се, че той е бил забележителен човек, живял е вън от Палестина, и е оставил езичеството, за да прегърне християнството.


« Назад