за Христос

Библейски Речник / Теман

Град и окръжие в източен Едом, населен от Теман, внука Исавов - Битие 36:11,15,42; Амос 1:12; Ав. 3:3. Теманците - Битие 36:34, както другите едомци, са се славили с великата си мъдрост - Еремия 49:7,20; Авдий 8 Авдий 9 ст. Сравни думите на Елифаз Теманецът, които са написани в книгата на Йов.


« Назад