за Христос

Библейски Речник / Теглилки

Евреите са мерили всичкото злато и сребро, което са употребявали в търговията. Сикълът и полусикълът, са били не само наименования на монети от известна цена в злато и в сребро, но и мерки. Мнасът и талантът, са били само мерки. "Сикълът на светилището" или "сикълът на храма" - Изход 30:13,24; Левит 5:15; Числа 3:50 Числа 7:19 Числа 18:16, е бил единица за тежест, която се е пазила някъде в храма, а не някоя различна мярка от обикновения сикъл.


« Назад