за Христос

Библейски Речник / Тевда

Един бунтовник, евреин, който по думите на Гамалиил (33г. след Р.Х.) се вижда, че е бил от предишното поколение - Деяния 5:36,37, и затова не трябва да се бърка с Тевда (44г. след Р.Х.), който се споменава от Йосиф. След смъртта на Ирод Велики, много бунтове се появили в царството му.


« Назад