за Христос

Библейски Речник / Тафнес

Името на един Египетски град, за който Седемдесетте поставиха Тафне, а гръцките историци Дафни. Този град лежал в околността на Пелузий, към югозапад, на западния бряг на Пелузийското Нилско устие; затова Хиродот го нарича Пелузийски Дафни. Тук Йоанан и много други евреи, заедно с пророк Еремия се оттеглиха след разрушението на Ерусалим от халдеите - Еремия 43:7-9 Еремия 44:1. Че Тафнес е бил голям и знаменит град, се вижда от заплашванията произнесени срещу него от Езекил - Езекил 30:18.


« Назад