за Христос

Библейски Речник / Асар-суал

Град в южна Юда. Даден за наследие на Симеон - Исус Навиев 15:28 Исус Навиев 19:3; 1Летописи 4:28; отново населен след плена - Неемия 11:27. Повечето археолози смятат, че е заемал мястото на днешния Савее между Вирсавее и Молада. Развалините му са на една висока скала; една стена огражда това място и оправдава името му Асар (ограда).


« Назад