за Христос

Библейски Речник / Талант

Талантът е бил тегло, употребявано от евреите, гърците и римляните, и е бил много различен в различните страни и в различните части на една и съща страна. Еврейският талант е бил равен на 3000 сикли, т.е. около 423/4 килограма. В Новия Завет, талантът е наименование на едно голямо количество пари - Матей 18:24 Матей 25:14-40.


« Назад