за Христос

Библейски Речник / Тайна

В Св. Писание, под тази дума се разбират онези религиозни истини, които без едно откровение от Бога, биха останали неразбираеми за човека. Нашият Спасител е казал на учениците си, че те са блажени, защото Бог им е открил тайните на царството - Матей 16:17 Матей 11:25; Лука 10:21-24. Павел обяснява думата в Ефесяни 3:1-9, и често говори за "тайната на благовестието", за "тайната на Христовия кръст", за "тайната на Христа", която бе неизвестна на първите векове, за "тайната на въплъщението", на "възкресението", и др. - Римляни 11:25; 1Коринтяни 2:7-10 1Коринтяни 4:1 1Коринтяни 13:2 1Коринтяни 15:51; 1Тимотей 3:9,16. Тогава, тези са се наричали "тайни", не само защото съдържаха някои неща, които надвишават човешкия ум, и други, които никога никой нямаше да узнае, ако Божия син и Святия Дух не бяха им ги открили, но и затова, защото те не са ги откривали на всекиго безразборно, според самото поучение от Христос към апостолите: "Не давайте свето нещо на псетата; нито хвърляйте бисерите си на свинете" - Матей 7:6. На едно място "тайна", изглежда че означава целия кръг на Божието разпореждане в Божиите предначертания от начало и до века - Откровение 10:7 Откровение 11:15.

"Тайната на седемте звезди" - Откровение 1:20, е едно иносказание, което представя седемте Азиатски църкви, под вид на седем горящи светила. Така и "Великият Вавилон", е едно иносказателно представяне на духовния Вавилон, и "Аз ще ти кажа тайната на жената", ще рече, "ще ти дам едно изяснение на това иносказание" - Откровение 17:5,7.« Назад