за Христос

Библейски Речник / Тадей

Друго име на апостол Юда. Виж Юда II.


« Назад