за Христос

Библейски Речник / Тавита

Името на една благочестива и милостива жена в Йопия. Ап. Петър я възкреси от мъртвите - Деяния 9:36-42.


« Назад