за Христос

Библейски Речник / Създание

1) Деянието, чрез което Бог приведе в битие неща, било материални или духовни, било видими или невидими, които по-напред не са съществували - Псалми 148:5; Откровение 4:11. 2) Преобразуванието на неща, на които съставните части са съществували от по-напред. 3) Създадените предмети - 2Петрово 3:4; Откровение 3:14 Откровение 5:13. По-вероятно е, че думата "създаден" в Битие 1:1, трябва да се разбира в първото й значение, макар някои и да я разбират във второто й значение. Във всеки случай, идеята за вечността на материята, трябва да се отхвърли, като мисъл противна на здравият разум и на ученията на Св. Писание - Притчи 8:22-31; Йоан 1:1-3; Евреи 11:3.

Само Бог може да създава. Отец, Син, и Св. Дух се споменават всеки от тях като Саздател - Исая 40:28; Колосяни 1:16; Битие 2:2. Създанието е тайна, която никой човешки ум не може да проумее. Св. Писание започва с най-величествено описание на създанието. Шесттте дни, за които се говори в него, не можем да кажем, че представляват шест обикновени дни. От геоложки изследвания става явно, че всеки от онези дни, трябва да е бил един вековен период. Обаче на това, не трябва да се геледа като противно на Библейското учение за миросъзданието. Геоложките открития, могат да се съгласят с Библейското учение за мирисъзданието по няколко начина. Първо, шестте дни, за които се говори в Битие, може да означават шест дълговечни периоди, т.е. продължителни времена, в които на земната кора, са ставали различни последователни преврати. Трябва да знаем, че пред Господа "хиляда години са като един ден" - Псалми 90:2,4; 2Петрово 3:5-10; Откровение 20гл. Второ, продължителните геоложки периоди, за които свидетелствува устройството на нашата земя, може да са били вече завършени, когато Библията започва повествованието си. Трето, Творецът е извършил творческото си дело в продължение на шест обикновени дни.« Назад