за Христос

Библейски Речник / Архип

Поздравен от Павел като негов "сподвижник" - Ф-м 2 ст., и приел наставления от него да извърши службата си в Колос - Колосяни 4:17.


« Назад