за Христос

Библейски Речник / Суя

Юдовият тъст - Битие 38:2,12; 1Летописи 2:3.


« Назад