за Христос

Библейски Речник / Суша

Продължително бездъждие. Палестина естествено е бедствала от това зло, защото от май до септември, там рядко падали дъждове. Лете, земята се пукала от суша, изворите и потоците пресъхвали, а растенията се пазели от изсъхване чрез изкуствено напояване. Ако дъждът не е валял изобилно на времето си, то бедствието е ставало всеобщо и ужасно. Сушата се е считала като изливане на Божия гняв - Йов 24:19; Еремия 50:38; Й-л 1:10-20; Аг. 1:11; и на много места в Св. Писание, се споменава за нейните ужаси - Второзаконие 28:23; Псалми 32:4 Псалми 102:4.


« Назад