за Христос

Библейски Речник / Сурисадай

Името на бащата на Селумиил, князът на Симеоновото племе през времето на изхода - Числа 1:6 Числа 2:12.


« Назад