за Христос

Библейски Речник / Авел-керамим

a'-bel-ker'-a-mim ('abhel keramim, "ливада на лозята"): Селище на амонците споменат в Съдии 11:33, заедно с Ароир, Минит, и "двайсед града," в завладяването на Амонците от Ефтай. Мястото още не е намерено, въпреки че Евсевий и Йероним говорят че града се е намирал на около седем римски мили от амонския град Рава.


« Назад